Formy fleksyjne rzeczowników w Słowniku języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego

Włodzimierz Gruszczyński

Poradnik Językowy 3/1985 s. 183-195
Dział: Artykuły