Zenon Klemensiewicz, Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, wybór prac pod red. Anny Kałkowskiej, Warszawa 1982

Maria Kuc

Poradnik Językowy 3/1985 s. 203-205
Dział: Recenzje