Alicja Zagrodnikowa, Nowe wyrazy i wyrażenia w prasie, Kraków 1982

Marianna Rogowska

Poradnik Językowy 3/1985 s. 205-206
Dział: Recenzje