Stylistyka historyczna języka polskiego w opracowaniu profesor Teresy Skubalanki

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 3/1985 s. 207-209
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów