Pani prezydent czy prezydentka?

Alina Kępińska

Poradnik Językowy 3/2007 s. 79-84
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów