Język mówiony najstarszej grupy mieszkańców województwa koszalińskiego

Irena Burczak

Poradnik Językowy 4/1985 s. 248-252
Dział: Artykuły