Neologizmy słowotwórcze w języku uczniów (na przykładzie słownictwa z zakresu nazw cech osobowości)

Helena Synowiec

Poradnik Językowy 4/1985 s. 253-261
Dział: Język polski w szkole