Grundkurs Polnisch, von einem Kollektiv unter Leitung von Gisela Faulstich und Dietrich Müller, Leipzig 1981

Aleksandra Czechowska-Błachiewicz

Poradnik Językowy 4/1985 s. 262-265
Dział: Język polski za granicą