Profesor doktor Halina Kurkowska 3 V 1922 — 22 IX 1983

Redakcja

Poradnik Językowy 5/1985 s. 273-273