Przemówienie w imieniu Komitetu Językoznawstwa PAN

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 5/1985 s. 275-276
Dział: Artykuły