Halina Kurkowska jako współautor Słownika poprawnej polszczyzny

Zygmunt Saloni

Poradnik Językowy 5/1985 s. 307-311
Dział: Artykuły