O archaizmach leksykalnych i semantycznych w stałych związkach wyrazowych współczesnej polszczyzny (na materiale Słownika języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka)

Maria Borejszo

Poradnik Językowy 6/1985 s. 341-349
Dział: Artykuły