Systemowe cechy zakłóceń afatycznych (na materiale języków słowiańskich i niesłowiańskich)

Halina Mierzejewska

Poradnik Językowy 6/1985 s. 350-357
Dział: Artykuły