Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w 1984

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 6/1985 s. 384-408
Dział: Bibliografia