Dzień bez błędów w prasie warszawskiej

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 6/1985 s. 413-415
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów