Czy diachronia może dostarczyć informacji na temat struktury synchroniczej języka? (Badania w kręgu języków słowiańskich)

Aldo Cantarini

Poradnik Językowy 7/1985 s. 424-431
Dział: Artykuły