Ortografia i fonetyka nowosądeckiej księgi cechu szewskiego, rymarskeigo i siodlarskiego z XVII wieku

Janina Kwiek-Osiowska

Poradnik Językowy 7/1985 s. 432-439
Dział: Artykuły