Z zagadnień słownictwa gwary uczniowskiej

Janina Ziętkowiak

Poradnik Językowy 7/1985 s. 452-455
Dział: Język polski w szkole