Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa, redaktor tomu Bogusław Dunaj, Warszawa 1981

Joanna Fabisiak

Poradnik Językowy 7/1985 s. 462-464
Dział: Recenzje