O poprawność języka aktów administracji centralnej

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 7/1985 s. 473-475
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów