Funkcje semantyczne zdań przydawkowych w historii języka polskiego

Alicja Stypka

Poradnik Językowy 8/1985 s. 482-500
Dział: Artykuły