Opozycja krótkiej i długiej formy przymiotnika w zdaniach typu X jest Y w języku polskim i słoweńskim

Barbara Kryżan-Stanojević

Poradnik Językowy 8/1985 s. 501-511
Dział: Artykuły