O fonetykę dydaktyczną języka polskiego dla cudzoziemców

Jerzy Majchrowski

Poradnik Językowy 8/1985 s. 523-529
Dział: Język polski za granicą