Zastosowanie podejścia komunikacyjnego w przygotowaniu podręcznika języka polskiego

Urszula Awdiejew

Poradnik Językowy 8/1985 s. 529-533
Dział: Język polski za granicą