O nowym sposobie numerycznego oznaczania dat

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 8/1985 s. 545-548
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów