O Słowniku gniazd słowotwórczych współczesnej polszczyzny

Hanna Jadacka, Alicja Nagórko

Poradnik Językowy 9-10/1985 s. 555-580
Dział: Artykuły