Funkcje semantyczne zdań przydawkowych w historii języka polskiego

Alicja Stypka

Poradnik Językowy 9-10/1985 s. 581-600
Dział: Artykuły