Charakterystyka semantyczna predykatów adresatywnych

Małgorzata Marcjanik

Poradnik Językowy 9-10/1985 s. 612-618
Dział: Artykuły