Konferencja poświęcona problemowi konotacji w lingwistyce (Lublin 28—29 V 1985)

Maria Kuc, Elżbieta Niemczuk-Weiss

Poradnik Językowy 9-10/1985 s. 626-628
Dział: Sprawozdania