Metodyka nauczania języka polskiego. Wybór prac, pod redakcją Jerzego Podrackiego, Warszawa 1984

Halina Wiśniewska

Poradnik Językowy 9-10/1985 s. 629-630
Dział: Recenzje