Irena Sarnowska-Giefing, Nazewnictwo w nowelach i powieściach polskich okresu realizmu i naturalizmu, Poznań 1984

Stanisław Bąba

Poradnik Językowy 9-10/1985 s. 630-632
Dział: Recenzje