Marian Bugajski, Morfem "nie" we współczesnym języku polskim i w zasadach pisowni, Wrocław 1983

Barbara Janowska

Poradnik Językowy 9-10/1985 s. 632-635
Dział: Recenzje