Na styku starej i nowej frazeologii. 3. Frazeologiczne karambole

R. S. [Roxana Sinielnikoff]

Poradnik Językowy 9-10/1985 s. 636-638
Dział: Co piszą o języku?