O rodzaju gramatycznym w języku polskim

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 9-10/1985 s. 639-641
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów