Tradycje Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w badaniach językoznawczych. Część II. Sprawy językoznawcze w Towarzystwie Naukowym Warszawskim

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 2/1987 s. 81-90
Dział: Artykuły