Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1986

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 2/1987 s. 113-155
Dział: Bibliografia