Joanna Nicklasson-Młynarska, Polska 1 i Polska 2 [Kurs języka polskiego, składający się z podręcznika, książeczki z ćwiczeniami i kaset], wyd. II, Malmö 1979

Małgorzata Faust

Poradnik Językowy 2/1987 s. 156-157
Dział: Recenzje