Nad prasowymi ogłoszeniami drobnymi

D. B. [Danuta Buttler]

Poradnik Językowy 2/1987 s. 165-167
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów