Poprawki i dodatki do Bibliografii Jana Ignacego Niecisława Baudouina de Courtenay [Jan Baudouin de Courtenay, Dzieła zebrane, t. I, Warszawa 1974]

Robert A. Rothstein

Poradnik Językowy 1/1976 s. 41-44
Dział: Artykuły