Staropolskie Czrzecież

Andrzej Bańkowski

Poradnik Językowy 2/1976 s. 52-56
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-erz-jь-ežь