Witold Cienkowski, Teoria etymologii ludowej, Warszawa 1972

Eugeniusz Słuszkiewicz

Poradnik Językowy 2/1976 s. 70-81
Dział: Recenzje