Sprawozdanie z XVII Plenarnego Posiedzenia Międzynarodowego Komitetu Slawistów (Berlin — Budziszyn, 2-8 września 1975 r.)

Jan Basara, Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 2/1976 s. 82-85
Dział: Sprawozdania