XII Światowy Kongres Onomastyczny w Bernie [25-29 VIII 1975]

Hubert Górnowicz

Poradnik Językowy 2/1976 s. 85-87
Dział: Sprawozdania