V Międzynarodowy Kurs Języka Łużyckiego i Kultury Łużyckiej (Budziszyn, 14-27 lipca 1975 r.)

Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 2/1976 s. 89-90
Dział: Sprawozdania