Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 2/1976 s. 91-94
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
-owaćzadaszeniezabiletowanymieć miejscefajnie