Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1975

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 4/1976 s. 190-212
Dział: Bibliografia