Rozbiór logiczny zdania Było nas stu. Własność i właściwość. Pod adresem. Aktualne błędy językowe

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1976 s. 213-216
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów