Funkcje synonimów w języku Pamiętników J. Chr. Paska

Krystyna Siekierska

Poradnik Językowy 5/1976 s. 229-238
Dział: Artykuły