Jubileusz 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Stanisława Skorupki [12 VI 1975]

Stanisław Bąba

Poradnik Językowy 5/1976 s. 254-255
Dział: Sprawozdania