Wpływy łaciny na język polski

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 5/2007 s. 3-13
Dział: Artykuły i rozprawy